SLUŽBY

ASSET MANAGEMENT

Rozumíme správě peněžních rezerv našich klientů. Cílem naší strategie je vytvářet především předvídatelné, stabilní výnosy, a tím zabránit znehodnocení Vašeho majetku. Nezvyšujeme riziko obchodování s finančními produkty na vlastní účet a neposkytujeme brokerské služby.

Již dvanáctým rokem vyvíjíme a aplikujeme unikátní investiční model, tzv. Cash Flow Protection Model (CFPM), který umožňuje zájemcům o konzervativní uložení svých volných prostředků minimalizovat jejich znehodnocení inflací. Naše CFPM modely jsou přizpůsobeny potřebám a očekáváním každého našeho klienta. I přes pravidelně se opakující období ekonomických krizí jsou schopny dlouhodobě ochránit hodnotu investovaných finančních prostředků.

CFPM je pevně úročená investiční struktura založená na výběru kvalitních firemních dluhopisů finančně stabilních společností a vytvořená na individuální bázi pro každého jednotlivého klienta tak, aby bylo možno předem stanovit míru zhodnocení investovaných prostředků a porovnat ji s očekávanou mírou inflace. Výběrové podmínky mohou splnit pouze finančně zdravé a stabilní společnosti, které jsou schopny po celou dobu životnosti dluhopisu plnit své finanční závazky. Právě takové emitenty dluhopisů vyhledáváme a opakovaně po celou dobu investice pečlivě analyzujeme a hodnotíme jejich finanční situaci.

© 2013, by Accredio. All rights reserved.